METODY

Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je efektivní metoda, která odhalí a vyléčí konflikty z minulosti. Odblokuje stres a negativní emoce s tím spojené. Pomocí metody One Brain lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci.

Access Bars

Uvolnění, léčení, přístup k vědomí, vnitřní klid, změna. Metoda ACCESS BARS® Vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech Vašeho života. Během sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští všechny myšlenky, emoce a pocity a odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Tělesný proces Access - MTVSS

Access Tělesné procesy je metoda, která z těla uvolňuje všechny destruktivní pocity, emoce a myšlenky, které zažíváme dlouhodobě nebo v častých stresových situacích. Je jedním z nejdynamičtějších tělesných nástrojů v Accessu, který odstraní téměř jakoukoli funkční poruchu těla.

Terapeutické konzultace - přístup k dětem

Vím, že je někdy těžké své dítě pochopit, najít si k němu cestu a být mu oporou v jeho emocích. Být rodičem je jedna z nejtěžších rolí. Je to role, která nekončí, ale naopak s věkem dítěte stále přináší nové výzvy a situace k pochopení. Proto nabízím Vám rodičům konzultace, díky kterým získáte nadhled na Vaši situaci a najdete směr a cestu k potřebným změnám.